nurol

Tümad Madencilik A.Ş.
Kurumsal PDF Yazdır e-Posta

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde bulunan maden arama ruhsatlarında değerli ve baz metaller konusunda projeleri ve aramaları olan agrega üretimi gerçekleştiren bir Türk madencilik grubudur. TÜMAD Madenciliğin stratejisi, potansiyel görülen maden sahalarında ileri düzeyde aramalar yaparak ekonomik anlamda ve büyük çapta maden işletmeleri yaratmaktır. Amaç aramalardan rehabilitasyona kadar madencilik çalışmalarının uygulanması ve yönetilmesinde ki süreçlerde dünyada mevcut en yüksek çevre, iş sağlığı güvenliği standartlarını uygulayarak çevre, iş sağlığı güvenliği performansını sürdürebilmesini ve sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır.

TUMAD Mining Industry and Trade Inc. is a Turkish mining group that has valuable and base metal projects in mining exploration licenses. The strategy of TUMAD Madencilik is to create mines in an economic sense and large scale by making advanced searches in the potential mine fields. The objective is to ensure that the highest environment standards available in the world during the implementation and management of mining operations, from exploration to rehabilitation, is to maintain the health and safety performance of the environment by implementing occupational health safety standards and to continually improve it.

 

Politikalarımız
Kalite Politikamız Çevre Politikamız İSG Politikamız Halkla İlişkiler Politikamız